Ahimsa Yoga, vårens kurser 2017. OBS tillfällig lokal på baksidan av Svartågatan 43